วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

กระติบข้าวและกล่องข้าว
ภูมิปัญญา หมายถึง แบบแผนการดำเนินชีวิตที่มีคุณค่าแสดงถึงความเฉลียวฉลาดของบุคคลและสังคม ซึ่งได้สั่งสมและปฏิบัติสืบต่อกันมา ภูมิปัญญาจะเป็นทรัพยากรบุคคลหรือทรัพยากรความรู้ก็ได้ วันนี้จะเสนอภูมิปัญญาของฅนอีสานที่ล้ำยุคไปไกลทีเดียว เรื่องของกระติบข้าวและก่องข้าว ก่องข้าว และ กระติบข้าว เป็นภาชนะบรรจุข้าวเหนียวของชาวอีสาน ความแตกต่างของภาชนะทั้งสองอยู่ที่รูปทรง โดยก่องข้าวจะมีลักษณะคล้ายกระบุงมีฝาปิดและมีขาทำด้วยไม้เนื้อแข็งเป็นฐานแยกสี่แฉก ดังภาพด้านซ้ายมือ มีความแข็งแรงทนทานมากกว่า การสานด้วยไม้ไผ่มีความแน่นหนา เก็บขอบด้วยหวายโดยรอบ ส่วนกระติบข้าวนั้นพบเห็นได้ทั่วไปเป็นภาชนะสานทรงกลมมีฝาปิด ฐานของกระติบจะทำจากก้านตาลขดเป็นวงกลม มีมากมายหลายขนาด การสานทำได้ง่ายกว่าก่องข้าวเพราะใช้ตอกไม่ไผ่ที่มีความบางอ่อนตัว (ก่องข้าวใช้ตอกที่ทำจากติวไม้ไผ่ (ส่วนผิว) ซึ่งมีความแข็งจึงสานยากกว่า) ทำให้กระติบข้าวมีความแข็งแรงน้อยกว่าก่องข้าว

เครื่องหอมไทยเดิม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องหอมไทยเดิมที่กำลังจะสูญหาย ได้แก่ ธูปตำรับเทียนหยด,ธูป 9 กลิ่นดอกไม้,ธูปพิธี,ธูปรำเพย,ธูปเอก,ธูปฟั่นมือแบบโบราณ,ตุ๊กตารำเพย,แป้งหอม,แป้งร่ำ,แป้งพวง,แป้งเกสรดอกไม้,น้ำปรุงไทยเดิม,น้ำอบไทยเดิม,กระแจะเจิม,เทียนอบ,เทียนร่ำห้อง,บุหงาร่ำไป,ยาดมส้มมือ,ยาหม่อง,พิมเสนน้ำ,ธูปกันยุงและยากันยุงตะไคร้หอม,สมุนไพรและบำรุงผิววัตถุดิบที่ใช้วัตถุดิบที่ใช้เป็นวัสดุธรรมชาติและวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ภายในท้องถิ่น และน้ำมันหอมระเหยสำหรับแต่งกลิ่นธรรมชาติ นำมาแปรรูปเป็นเครื่องหอมตามความต้องการของผู้บริโภค แล้วบรรจุออกจำหน่าย โดยทุกกระบวนการเป็นการทำด้วยมือ (Hand Made) และไม่ใช้สารเคมี (Chemical Free)
ตะกร้ารูปไข่


รายละเอียดผลิตภัณฑ์เป้นผลิตภัณฑ์ที่มีความคงทนสวยงาม สามารถใช้ประโยชน์ได้สารพัดวัตถุดิบที่ใช้ไม้ไผ่สีสุก หวายแก้วกระบวนการผลิต นำไม้ไผ่สีสุกมาเหลาเป็นเส้นตอกให้มีขนาดเท่ากัน แล้วนำมาสานให้เป็นรูปตะกร้ารูปไข่ ตรงส่วนที่เป็นหูหิ้วและขอบนั้นจะทำมาจากหวายแก้วการใช้/ประโยชน์ใช้สำหรับใส่ของทุกประเภท หรือเหมาะสำหรับเป็นของฝากหมายเหตุ/ อื่น ๆ เคยได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น